Kråkstad idrettslag, styrets sammensetning 2021-2022


 

Hovedstyre

Leder

Marit Skuterud Vennatrø

Ut 2021

Nestleder/Sekretær

Hilde Koffeld

Ut 2022

Kasserer og økonomiansvarlig

Linda Spjudvik

Ut 2021

Styremedlem

Birgitte Landrø

Ut 2021

Styremedlem

Bernt Inge Stormoen

Ut 2022

Styremedlem

Espen Raa

Ut 2022

Styremedlem

Knut-Henrik Sivertsen

Ut 2022

Styremedlem

Anett Horton

Ut 2021

Styremedlem

Mats André Skjæret Lie

Ut 2021

Styremedlem

Guttorm Pedersen

Ut 2021

Styremedlem

Magnus Hillestad

Valgt for 1 år

Leder fotballstyret

Harald Grøv

Velges av årsmøtet i fotballgruppa

Revisorer og kontrollkomité

Stig Agard,

Jacob Simonhjell, ut 2021

Morten Veiby, ut 2021

ut 2021

ut 2021

ut 2021

Valgkomité

Therese Færgestad Svendsen (leder)

Christian Finnanger

Einar Furu

ut 2021

ut 2022

ut 2023

 

Ledere i undergrupper

Basketball

Morten

Ut 2021

Friidrett

Bernt Inge Stormoen (inntil videre)

Ut mai 2021

Hjellsåstårnet

Bernt Inge Stormoen

Ut 2021

Håndball

Ligger på is

 

Innebandy herrer

Rune Jørgensen

Ut 2021

Innebandy kvinner

Hilde Koffeld

Ut 2021

Skigruppa

Andre Aarmo

Ut 2021

Sportmix

Bernt Inge Stormoen

Ut 2021

Svømming

Christoffer Nicolaisen

Ut 2021

Styrketrening

Birgitte Landrø

Ut 2021

Tennis

Wenche Almvik
Gry Merethe Bredahl

Ut 2021

Ut 2021

Turn og Moro

Andre Aarmo

Ut 2021

Volleyball

Marit Skuterud Vennatrø

Ut 2021

Barneidrettsansvarlig

Birgitte Landerød

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppgaver tilknyttet driften av idrettslaget

Ansvarlig

Oppfølging av krakstadidrettslag@gmail.com

Leder / Nestleder

Medlemsregisteret, drift, årskontingent laget  og oppfølging av krakstadmedlem@gmail.com

Knut Henrik Sivertsen

Forsikringer

Leder

Kontaktperson mot NIF inkl. samordnet rapportering

Leder

Kontaktperson mot Nordre Follo Idrettsråd/ inkl. møter

Leder

Melde inn nytt styre til Brønnøysund

Leder

Økonomi, lag, anlegg og grupper, momskompensasjon

Kasserer

Godkjenne innkomne fakturaer

Leder + Espen

Referater, innkalling til møter (inkl. årsmøte)

Sekretær

Andre søknader (treningstid i hallen, spillemidler, LAM, legathåndboken, Bingo, grasrotandelen, sponsorer mv).

Guttorm, Bernt Inge, Hilde, Christoffer

Politiattester

Magnus, vara: Christoffer

Hallansvarlig (vakthold, nøkkelkort, utstyr mv)

Hilde Koffeld, ut 2021

Informasjons- og kommunikasjonsansvarlig

Guttorm Pedersen

Kolleksjonsansvarlig

Materialforvalter fotballgruppa

Reklame/sponsorer hallen og idrettsplassen

?

Rekrutteringsansvarlig

Anett Horton

Kiosk

Kioskansvarlig fotballgruppa

Barnas dag

??

Trykking av drakter

Nina Kristiansen Prestrud, ut 2021

Webansvarlig

Nina Guttormsen, ut 2021

Postkasseansvarlig

Even sjekker nøkkel

Klubbhuset

Utleie

Vaktmester

 

Stina Vikstad, ut 2021

Ivar Bø, ut 2021

Banekomité

Bjørnar Dahl, ut 2021

Joakim Engen, ut 2021

Joakim Finstad Andersen, ut 2021

Hans Kristian Steen, ut 2021

Hallvard Sørum, ut 2021

Øystein Sørum, ut 2021

 

Grupper og oppfølging av diverse oppgaver

Ansvarlig

Ansette til

Vask av klubbhuset, inkl. garderober

Klipping av gress og kanter

Leder

 

Må ansette ny

Melde inn behov for vask av garderober

Dugnadsansvarlig forballgruppa

Vedlikehold av kunstgressbanen, lys, traktor med utstyr, snørydding, snøscooter(?), gressklipper, 6-hjulingen

Leder fotballgruppa/Banekomiteen

Tårnlauget, skigruppa

Oppussing av klubbhuset

Morten Veiby

Even Flugstad

Harald Grøv

Joakim Engen

Guttorm Pedersen

Hilde Koffeld

Spillemiddelsøknad Tufteparken

Bernt Inge Stormoen

Even Flugstad

Forurensningsforskriften

Harald Grøv

Even Flugstad

Morten Veiby


Kråkstad idrettslag

Organisasjonsnummer: 984392699

Epost: Kråkstad IL

Facebook: Kråkstad IL
Powered by: Bloc