Utleie av klubbhuset

Kråkstad IL drifter Klubbhuset i Kråkstadveien 112, herunder utleie av 2 etasje i klubbhuset.

Utleie gjelder ikke uteområder som gressplen og andre deler av anlegget. 

Hele anlegget og klubbhuset er røyk fritt. Røyking kan forgå på parkeringsplassen. 


Ansvarlig kontaktperson for utleie er:

Stina Rørstrøm Vikestad

Stasjonssvingen 36 

1408 Kråkstad.

Epostadresse:  stina-vikestad@hotmail.com

Forespørsler og bestilling skal kun gjøres skriftlig via epost. 

Mobil: 95072281 (skal kun benyttes i krise/nødstilfeller. Hvis ikke svar, send sms )


Priser gjeldende fra 1 august 2017.

Pris for leie mandag - torsdag pr. dag:                   Medlem av KIL, 500 kr  -  Ikke medlem, 800 kr

Pris for leie fredag - søndag pr. dag:                      Medlem av KIL, 1800 kr  -  Ikke medlem, 2500 kr

Pris barne bursdag alle dager frem til kl 20.00 :     Medlem av KIL, 500 kr  -  Ikke medlem, 800 kr

Pris for leie helligdager, og dag før helligdag:       Medlem av KIL, 1800 kr  -  Ikke medlem, 2500 kr


Depositum leie av klubbhus fredag,lørdag,helligdag og dag før helligdag:  1500 kr  

Depositumet skal dekke kostnader for ikke utført rydding ute/inne, dårlig vask, ikke overholdelse avtaletider,regelverk og lignende.

Skader som påføres bygget, innventar, utstyr ol, må erstattes 100% av leietager. 

Leie av høyttalere/lydanlegg:  500 kr   Depositum ved leie av høyttalere/lydanlegg:  2000 kr

Internett tilgang og bruk av prosjektor er inkludert i prisen.


Ansvarlig kontaktperson utfører kontroll, før depositum refunderes leietager. 


Krav til leietager

Leietager skal være over 30 år ved leie fredag - søndag samt helligdager og dag før hellig dag.

Leietager skal være over 23 år ved leie mandag - torsdag.

Leietager er 100% ansvarlig under leieperioden og skal sørge for at avtalen overholdes og regelverk ikke brytes.

Leietager skal alltid være tilstede og ha kontroll på at deltagere forholder seg til regelverket når klubbhuset benyttes.

Leietager skal sørge for at det ikke blir generende støy for naboer (ref høy musikk med vinduer åpne og bruk av gressplen vendt mot nabohus)

Man leier kun huset og anlegget for øvrig kan ikke benyttes uten avtale om dette (ref kunstgress, tennis og løpebaner)


Betaling

Leietager for tilsendt faktura på både leie og depositumet. Faktura skal være betalt senest innen 1 uke før leiestart. 

Er ikke leien mottatt innen fristen,kan leieavtalen slettes av Kråkstad IL.


Kråkstad Idrettslag 

01.04.2019

 Levert av IdrettenOnline