Årsmøte 2016

Vedlagt er protokoll fra Årsmøte 2016

Protokoll Årsmøte 2016.pdf


Årsmøte 2015

Vedlagt er protokoll fra Årsmøte 2015

Protokoll Årsmøte 2015