Protokoll fra Årsmøte 2023

Postet av Kråkstad IL den 4. Apr 2024

Møteprotokoll fra årsmøte for 2023 avholdt 21.03.2024:


Protokoll 2023.pdf
Årsmøte for Kråkstad idrettslag for 2023

Postet av Kråkstad IL den 12. Feb 2024

Sted: Klubbhuset

Tid: 21. mars 2024, kl. 18.30


Styret innkaller herved til årsmøte i Kråkstad idrettslag.


Saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må fremmes til styret pr. e-post til krakstadidrettslag@gmail.com innen 1. mars.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på idrettslagets hjemmeside.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kråkstad IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kråkstad IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.


Dersom du har lyst til å bidra i arbeidet til idrettslaget ved å delta i styret, grupper eller andre verv, ta kontakt med valgkomiteen på willybygg@msn.com.


Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, ta kontakt på krakstadidrettslag@gmail.com.


Alle medlemmer ønskes velkommen.


Med vennlig hilsen

Styret, Kråkstad idrettslag


Dokumenter og årsrapporter for årsmøtet:

Invitasjon årsmøte for 2023.pdf

Dagsorden for årsmøtet for 2023.docx.pdf

Årsmelding volleyball for ungdomsskolen 2023.docx.pdf

Årsmelding hovedstyret 2023.docx.pdf

Kopi av Budsjettforslag 2024 Svømmegruppa.xlsx

Resultatregnskap svømmegruppa 2023.pdf

Årsmelding fotballstyret 2023.pdf

Årsrapport innebandy herrer 2023.docx.pdf

Årsrapport 2023 Svømmegruppa.docx.pdf

Årsrapport tennisgruppa 2023.docx.pdf

Tårnlauget Årsmelding 2023.docx.pdf

Årsberetning skigruppa KIL 2023.docx.pdf

Årsrapport futsal J14 2023.docx.pdf

Årsrapport innebandy kvinner 2023.docx.pdf

Årsberetning Turn og moro 2023.docx.pdf

Årsrapport styrkegruppa 2023.docx.pdf
Årsmøte for 2022

Postet av Kråkstad IL den 20. Jan 2023

Kråkstad Idrettslag avholder årsmøte for 2022.


Sted: Klubbhuset

Tid: 16. mars 2023, kl. 18.30


Saker som ønskes behandlet i årsmøtet, må fremmes til styret pr. e-post til krakstadidrettslag@gmail.com innen 1. mars.


Alle medlemmer ønskes velkommen.


Med vennlig hilsen

Styret, Kråkstad idrettslag


Protokoll fra gjennomført årsmøte:

Protokoll Årsmøte 2022 signert.pdf


Vedlegg:

SAMLEFIL med alle vedlegg.zip

Enkeltdokumenter:

Dagsorden for årsmøtet for 2022.pdf

Lov for Kråkstad IL.pdf

Endringsdokument LOV KIL.pdf

Budsjettforslag 2023 Svømmegruppa.xlsx

Budsjettforslag Svømmegruppa 2023.pdf

Resultatregnskap svømming 2022.pdf

Tårnlauget Årsmelding 2022.pdf

Årsmelding fotballstyret 2022.pdf

Årsmelding hovedstyret 2022.pdf

Årsmelding styrkegruppa 2022.pdf

Årsrapport innebandy herrer 2022.pdf

Årsrapport innebandy kvinner 2022.pdf

Årsrapport skigruppa 2022.pdf

Årsrapport Svømmegruppa 2022.pdf

Årsrapport tennis 2022.pdf

Årsrapport turn og moro 2022.pdf

Årsrapport volleyball 2022.pdf
Årsmøte i Kråkstad IL

Postet av Kråkstad IL den 27. Feb 2019

Kråkstad IL avholder årsmøte tirsdag 19.mars kl.19.00 på Klubbhuset.

Kunngjøring_årsmøte_170219.pdf

Dagsorden for årsmøtet_170219.pdf

Årsmelding styret 2018_070119.pdf

Årsberetning 2018 Kråkstad IL-Fotball.pdf

Årsrapport 2018_svømmegruppa_070319.pdf

Årsberetning 2018_friidrettsgruppa_120319.pdf

Årsberetning 2018_turn og moro_070319.pdf

Årsmelding 2018_skigruppa_110319.pdf

Årsmelding 2018_styrkegruppa_120319.pdf

Årsmelding 2018_tennis_110319.pdf

Årsrapport 2018_innebandy damer_010319.pdf

Årsrapport 2018_innebandy herrer_080319.pdf

Årsrapport Hjellsåstårnet Kårkstad IL 2018.pdf

Årsregnskap 2018 Kråkstad Idrettslag.pdf

Resultat svømmegruppa 2018.pdf

Revisjonsberetning regnskap 2018.pdf

Kontingentsatser_forslag for 2019_170319.pdf

Budsjettforslag - KIL Laget – 2019.pdf

Budsjettforslag - KIL Anlegg – 2019.pdf

Budsjettforslag - KIL Fotball – 2019.pdf

Budsjett 2019_svømmegruppa_070319.pdf

Valgkomiteens innstilling Årsmøte 2018.pdf